Історія журналу

У грудні 2015 року журнал «Economic Processes Management» був зареєстрований в Іndex Copernіcus Journals Master Lіst, що включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва і виконання загальних наукових проектів, та посів 8-ме місце серед журналів України.

У грудні 2014 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 Міжнародний електронний науковий журнал «Economic Processes Management» включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

У жовтні 2014 року партнером журналу стала “Асоціація економістів Казахстану“.

У вересні 2014 року партнером журналу став журнал “Ecoforum” (Румунія).

В липні 2014 року Міжнародний електронний науковий журнал «Economic processes management» включено до каталогу Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського та бази РІНЦ.

В червні 2014 року Міжнародний електронний науковий журнал «Economic processes management» включено до наступних міжнародних баз реферування та індексації: Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor. Directory Indexing of International Research Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Social Science Open Access Repository.

У грудні 2013 року партнером журналу став журнал “Контролінг” (Російська Федерація).

Перший номер опубліковано у грудні 2013 року.

У вересні 2013 журнал зареєстровано у міжнародному центрі періодичних видань (ІSSN Іnternatіonal Centre, м. Париж, Франція, www.іssn.org) та отримав міжнародний індекс eІSSN 2311-6293.

Міжнародний електронний науковий журнал «Economic processes management» започаткований кафедрою економічної теорії Сумського державного університету у червні 2013 році.