Рецензенту

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

До друку приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних економічних проблем та завдань.

Шановний Рецензенте!

Нагадуємо, що направлені Вам рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати інформацію про зміст статті до її публікації.

Просимо Вас використовувати для рецензування поданих матеріалів спеціальний бланк.