Авторські права та етика

Міжнародний електронний науковий журнал “Управління економічними процесами” є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.

Міжнародний електронний науковий журнал “Управління економічними процесами” використовує CC-BY ліцензію.

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.

2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.

3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.

4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:

а) персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);

б) web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);

в) некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

Публікаційні питання етики:
Усі статті рецензуються незалежно та таємно: рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не відкривається особа рецензента;
Прояви плагіату та шахрайства в статтях не допускаються;
Поданні до розгляду статті не повинні бути опубліковані в інших виданнях.
Політика етики журналу спрямована боротьбу з плагіатом, неетичними експериментами, фальсифікацією даних та конфліктом інтересів;
Редакційна колегія зобов’язується публікувати виправлення, уточнення, відгуки і вибачення, коли це необхідно;
Всі статті оцінюються за такими критеріями, як оригінальність, актуальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, грамотність, точність, значимість, читабельність і стиль написання;
За результатами рецензування може бути прийняте одне з рішень: опублікувати як є; опублікувати з незначними змінами; відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни); відмовити (якщо потрібна значна переробка. Але автор може подати доопрацьований матеріал повторно); відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу);
Редакційна колегія бере на себе відповідальність вирішувати питання, пов’язані з порушенням принципів етики будь-яким учасником видавничого процесу.