The internet as an element of marketing strategies of polish universities during recent years

Kisiołek Artur
PhD. Eng. Dean of Faculty of Economics, Associate Professor of Institute of Enterprise Economics and
Human Resources Management

Great Poland University of Social and Economics in Środa Wielkopolska (Poland)

 • The article presents the background of the systemic changes that the higher education in Poland has been subjected to since 1990. Special emphasis is placed on the fact of creation of an entirely new market of educational services, different from the previously known paradigms. The Internet is considered an element of marketing activities undertaken by the Polish higher education institutions. Additionally, the research results including the results regarding the role of the Internet in the marketing strategies of these institutions are presented.
 • marketing of higher education institutions, strategy, higher education school management, marketing strategy, e-marketing, higher education.
 • Download full text of the article
 • 1. Act of 18 March 2011 on amendments to the act – Law on higher education, act on the academic degrees and the academic title, the academic degrees and the academic title in the field of art and amendments to other selected acts (Official Journal of Laws no. 84, item 455, as amended) [in Polish].
  2. Armstrong M. J. (2003). Students as a clients: A professional Service Model for Business Education. Academy of Management Learning and Education. Vol. 2 № 4 [in English].
  3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2005). Economics. McGraw-Hill Higher Education [in English].
  4. Bowden E.V., Bowden J.H. (1995). Economics – the Science of Common Sense; Cincinnati– Ohio: South-Western College Publishing Co. [in English].
  5. Brady R., Forrest E., Mizerski R. (1997). Cybermarketing: Your Interactive Marketing Consultant. McGraw-Hill Contemporary [in English].
  6. Castells M. (2003). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford University Press [in English].
  7. Clark B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. New York: Pergamon Press [in English].
  8. Collin S. (2002). Marketing w sieci. Warszawa: FELBERG SJA [in Polish].
  9. Dziedziczak-Foltyn A. (2011). Strategie uczelniane – antycypacja, translacja czy pesudokonformizacja celów polityki rozwoju szkolnictwa wyższego? in Dworak J., Jaworski J. (editors) Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej [in Polish].
  10. Fazlagić A. J. (2003). Marketingowe zarządzanie szkołą. Warszawa: Wydawnictwa CODN [in Polish].
  11. Guziur P. (2001). Marketing w Internecie – strategie dla małych i dużych firm. Gliwice: HELION [in Polish].
  12. Hall H. (2007). Marketing w szkolnictwie. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business [in Polish].
  13. Hoffman D.L., Nowak T.P. (1995). Marketing in Hipermedia Computer-Mediated Environments Conceptual Foundations. http://moe.ogsm.vanderbilt.edu/cmepaper.revision. july.11.1995/cmepaper.html, – access 19.10.1999 [in English].
  14. Jasiczak J., Kochalski C., Spała M. (2011). Wstępne wyniki badań nad projektowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. № 167 [in Polish].
  15. Kisiołek A. (2014). The development of Internet advertisement in Poland throughout the recent years. Marketing and Management of Innovations. Scientific journal, Sumy: Department of Marketing and MIA, Sumy State University (Ukraine), № 1/2014 [in English].
  16. Kisiołek A. (2012). The evolution of online marketing from Web 1.0 to social networking media in Howaniec H., Waszkielewicz W. (editors) Marketing Management. Selected Issues. Bielsko-Biała: ATH University in Bielsko-Biała (Poland) [in English].
  17. Krzyżanowska M. (2004). Marketingowe strategie usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Marketing i Rynek. № 4/2004 [in Polish].
  18. Leja K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcja i współczesne wyzwania. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business [in Polish].
  19. Mintzberg H. (1979). The Structuring of Organization, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. [in English].
  20. Pabian A. (2005). Marketing szkoły wyższej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR [in Polish].
  21. Pabian A. (2014). Produkt kształceniowy w kontekście tworzenia wartości na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Marketing i Rynek. № 5/2014 [in Polish].
  22. Piotrowska-Piątek A. (2015). O przydatności strategii rozwoju dla praktyki zarządzania szkołą wyższą, Marketing i Rynek. № 1/2015 [in Polish].
  23. Robbins, S. P., DeCenzo, D. A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE [in Polish].
  24. Seredocha I. (2007). Strategie marketingowe uczelni prywatnych w Polsce. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna [in Polish].
  25. Statistic information and Elaborations – Central Statistic Offic (2014). Higher Education Institutions and their Finances in 2013. Warsaw [in Polish].
  26. Sznajder A. (2000). Marketing wirtualny. Kraków: Dom wydawniczy ABC in Polish].
  27. Vassos T. (1999). Strategie marketingowe w Internecie. Warszawa: Studio EMKA [in Polish].
  28. Wielki J. (2000). Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa-Wrocław: PWN [in Polish].
 • Kisiołek A. The internet as an element of marketing strategies of polish universities during recent years [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_4/2015_4_10.pdf