№ 1(6), 2015

Вихідні дані випуску

Управління економічними процесами на мікрорівні

Гриценко Олена Іванівна
Економічний аналіз витрат на якість обслуговування як чинник сталого розвитку підприємств

Запухляк Іванна Богданівна
Проектне управління як інструмент реалізації стратегії розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств

Нейкова Румяна Миколаївна
Прокопенко Ольга Володимирівна
Щербаченко Вікторія Олексївна
Конкурентні виміри людських ресурсів

Пічугіна Марина Анатоліївна
Ключові чинники інноваційної активності підприємства

Селезньова Ольга Олександрівна
Основні компоненти системи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств

Управління економічними процесами на макрорівні

Бублик Мирослава Іванівна
Система показників економічного оцінювання прямої техногенної збиткоємності в національному господарстві

Скиба Марина Валеріївна
Cтан промисловості України та шляхи її подальшого розвитку

Міжнародні аспекти управління економічними процесами

Крапивний Іван Васильович
Омельяненко Віталій Анатолійович
Вернидуб Наталія Олексіївна
Міжнародні інноваційні мережі як новий етап інноваційного розвитку

Опешко Наталія Сергіївна
Розробка методичного підходу до управління достатністю капіталу страхової компанії за рахунок перестрахування

Охріменко Оксана Онуфріївна
Конкурентні стратегії автомобілебудівних підприємств: європейський досвід та українські реалії

Солопун Наталія Миколаївна
Впровадження концепції «LEAN 6 SIGMA» як шлях до сталих позицій підприємства автомобільного транспорту на світовому ринку

Управління економічними процесами в контексті сталого розвитку

Зелінська Галина Олексіївна
Використання проектного підходу до організації регіонального освітнього менеджменту в умовах розвитку освітньої системи Івано-Франківської області

Садченко Олена Василівна
Носачев Іван Юрійович
Антрепренерська модель управління екологічного маркетингу в сучасній політико-адміністративній системі України

Тараєвська Леся Степанівна
Чичул Христина-Марія Миколаївна
Екологізація виробничих систем як нагальна потреба та необхідність сучасного розвитку

Чернихівська Анна Володимирівна
Сучасні перспективи розвитку «зеленої» економіки

Юрків Надія Миколаївна
Вплив факторів екологічної безпеки експортної діяльності лісових підприємств на довкілля

Журнал рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет Вченою Радою Сумського державного університету (Протокол № 8 від 19 лютого 2015 року)