№ 4(5), 2014

Управління економічними процесами на мікрорівні

Демчук Наталія Іванівна
Павленко Оксана Павлівна
Кредитні фрікції, фінансовий леверидж та ціна активів: нелінійні динамічні умови

Красюк Інна Віталіївна
Методичні засади оцінки вартості банківського бізнесу на основі методу ринкової економічної доданої вартості

Управління економічними процесами на макрорівні

Лєонов Сергій В’ячеславович
Циганюк Дмитро Леонідович
Посткризовий розвиток ринку іпотечних кредитів в Україні

Надрага Василь Іванович
Роль освітнього фактора у мінімізації соціальних ризиків осіб літнього віку

Назаркевич Оксана Богданівна
Державне регулювання виробництва органічної продукції малими сільськогосподарськими підприємствами: зарубіжний досвід та перспективи України

Міжнародні аспекти управління економічними процесами

Омельяненко Віталій Анатолійович
Передумови інтернаціоналізації міжкластерного співробітництва