Internal marketing and talent management as integral elements of employer branding strategies

Katarzyna Lazorko
PhD, Marketing Institute, Faculty of Management,
Marta Zajac
MA, PhD student, Faculty of Management,
Czestochowa University of Technology, Poland

 • The paper presents internal marketing and talent management as key elements determining effective introduction of employer branding strategy. Nowadays tendencies to interdisciplinarity force organizations to search for concepts from different areas of science and combine them for most effective market performance. That is the reason for presentation of two aspects of employer branding – from HRM and marketing perspectives, in the paper. The paper is aimed at presentation and discussion of internal marketing and talent management as elements of overall strategy of organisation in the scope of its competitive advantage gaining.
 • employer branding, internal marketing, talent management, competitive advantage, HRM.
 • Download full text of the article.
 • 1. Adamczyk, M., Kubasiak, M. (2009). Employer Branding -budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy [in:] Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility (red.) U. Gołaczewska- Kaczan, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. Baruk, A.I. (2008). Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny. Toruń: TKNOIK Dom Organizatora.
  3. Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013. Raport Deloitte. Retrieved from: http://www.forunit.pl/files/raport.pdf [In Polish].
  4. Employer Branding w Polsce 2013/2014. Raport HRM Institute.
  5. Figurska, I, Matuska, E. (2013). Employer branding as a human resources management strategy, [in:] Human Resources Management&Ergonomics, vol. VII, nr 2.
  6. Hwang I., Chi D. (2005). Relationships among Internal Marketing, Employee Job Satisfaction and International Hotel Performance: An Empirical Study, [in:] International Journal of Management, vol.6.
  7. Jezierska J. (2013). Employer branding po sąsiedzku, czyli jak buduje się wizerunek w toruńskiej korporacji – Neuca SA z pomocą AIESEC, [in:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie XL, vol. 413.
  8. Kantowicz-Gdańska M. (2009). Employer branding – kwestie definicji i modelu, [in:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 6.
  9. Kmiotek K. (2012). Pokolenia Y jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [in:] Marketing i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej vol. 19, 2.
  10. Kozłowski M. (2012). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
  11. Macnar A. (2009). 7 najbardziej skutecznych praktyk employer branding, czyli co sprawia, że firma staje się Idealnym Pracodawcą? Retrieved from: http://www.employerbrandingtoday.com/pl/2009/11/30/7-najbardziej-skutecznych-praktyk-employer-branding-czyli-co-sprawia-ze-firma-staje-sie-idealnym-pracodawca/ [In Polish]
  12. Morawski M., Mikuła B. (2009). Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, [in:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 3-4.
  13. Olsztyńska A. (2005). Marketing wewnetrzny w przedsiebiorstwie, Poznan: Wyd. AE.
  14. Otto J. (2001). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: C.H.Beck.
  15. Rafiq, M., Pervaiz, K. (2000). Advanced in the internal marketing concept: definition, synthesis and extension. [in:] Journal of Services Marketing, vol 14, no 6.
  16. Ryan K. (2014). Jak to zrobiłem. Prezes Gilt Groupe radzi, jak zbudować mistrzowski zespół, [in:] Harvard Business Review Polska, vol.2.
  17. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania omnibusowego, GfK, May 2010.
  18. Stachowska S., Zielińska A. (2013). Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy, [in:] Zarządzanie i finanse, vol.3.
  19. Szwajca D. (2011). Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy?, [in:] Marketing i Rynek vol 7.
  20. Ściuba, P. (2014). Outplacement jako element marketingu personalnego. Retrieved from: http://www.hrnews.pl/news1.aspx?id=3364 [in Polish].
  21. Zakrzewska L. (2014). Globalne i lokalne mega trendy w świecie kadr, [in:] HR 2014 Strategiczna rola działu kadr, Harvard Business Review Polska, Dec.-Jan.
 • Lazorko K., Zajac M. Internal marketing and talent management as integral elements of employer branding strategies [Internet source] / K. Lazorko, M. Zajac // Economic Processes Management. – 2014. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2014_1/2014_1_4.pdf
 • URL