PUBLIC CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: REQUIREMENT FOR MODERNIZATION

Antonuk Valentina Polikarpovna
PhD, Professor of Economics
Kuznetsova Daria Valentinovna
Graduate student
Institute of Economics of Industry of NAS of Ukraine, Ukraine

 • Article deals with basic features of current system of consumption and its incompatibility with the principles of sustainable development. The analyses argues for necessity of forming the new model of consumption, proposes its principles aimed to achieving balanced economic, social and environmental development.
 • sustainable development, consumption, consumption pattern, consumer society, needs, environment.
 • Download full text of the article.
 • 1. Кудінова А. Моделі споживання: цивілізаційний вимір / А. Кудінова // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 5. – C. 17-22.
  2. Коломієць А. Національна модель споживання: сутність та способи регулювання / А. Коломієць // Державне управління та місцеве самоврядування Зб. наук. праць. – Вип. 2 (5). – 2010. – С.97-103.
  3. Соколик М.П. Диспропорції у розвитку споживчого ринку України / М.П. Соколик // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 3. – С.47-63.
  4. Будущее, которого мы хотим / Итоговый документ Конференции ООН по уcтойчивому развитию РИО+20 [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216+1_ russian.pdf.pdf
  5. Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – М.: Рудомино, 1995. – 221 с.
  6. Дорошенко Л. Каким будет будущее Европы? / Л.Дорошенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: n-europe.eu/article/2011/ 10/27/kakim_ budet_budushchee_evropy
  7. Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України / С. А. Лісовський // НАН України, Ін-т географії. – К.; Житомир: Полісся, 2009. – 299 с.
  8. Єрмолаєв А.В. Національні стратегії в епоху глобальних трансформацій / А.В. Єрмолаєв // Стратегічні орієнтири. – 2012. – №2. – С.9-11.
  9. Шульга М.О. Дрейф на узбіччя Двадцять років суспільних змін в Україні / М.О. Шульга. – К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2011. – 448 c.
  10. Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – М.: Республика, Культурная Революция. – Серия: Мыслители XX века. – 2006. – 272 с.
  11. Ніконов Г. Професія сміттяра стане затребуваною / Г. Ніконов // Коментарі: спеціалізоване видання з питань економіки та бізнесу. – 2013. – № 7. – С.30.
  12. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник/ Под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина), проф. Л.Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД: «Университетская книга», 2007. – 1120 с.
  13. Бевзенко Л.Д. Стили жизни переходного общества. – К.: ИС НАНУ, 2008. – 144 с.
 • Antonuk V. P. Public consumption in the context of sustainable development: requirement for modernization [Internet source] / V. P. Antonuk, D. V. Kuznetsova // Economic Processes Management. – 2013. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2013_1_4.pdf
 • URL